artikel

Hjälpmedel till ett pinsamt dåligt borgerligt alternativ

De fyra borgerliga gruppledarna i Kalmar kommun har all anledning att fundera över sin oppositionsstrategi inför det kommande året. Vi förstår behovet. Det taffliga försök till reviderad budget som de lyckades presentera som alternativ till den rödgröna majoritetens vid fullmäktiges decembersammanträde lämnade mycket att önska.

Kalmarborna får nog vara tacksamma för att dessa fyra inte sitter i majoritet, att döma av det sparsamma mått av ansvarskänsla och den bristande kompetens som de nu uppvisar. När man lägger ett mycket svagt budgetförslag som dessutom balanserar med hjälp av fantasibesparingar så befinner man sig precis så långt från de styrande positionerna som man förtjänar.

Men, vi i Vänsterpartiet är inte långsinta av oss. Det kan man inte vara i det politiska livet om man vill få något gjort. Det gäller istället att ta nya tag. Därför vill vi ge den borgerliga fyrklövern en chans till, och det gör vi genom att skänka dem varsin radio. Vi kan nämligen inte åta oss att ge oppositionen all den information som behövs för att de ska förstå vad som händer och sker i omvärlden, även om de helst skulle vilja det. Genom att använda radioapparaterna kan de på egen hand få kunskap om finanskrisens effekter, de nedskrivna prognoserna för skatteunderlagen och de behov som finns inom kommun och landsting. De kan vidare lyssna till hur den svenska regeringens åtgärder leder till att orättvisorna i samhället både växer och breder ut sig pga överflyttningen av resurser från vår gemensamma välfärd till redan stinna välfyllda privata plånböcker. Insikten om att det är nödvändigt för kommunen att vidta åtgärder för att kvalitetssäkra välfärden är lätt att få om man håller sig underrättad.

Kanske kan denna enkla lilla radio hjälpa Kalmars borgerlighet att förstå allvaret i den situation vari kommunen befinner sig. Kanske kan vi förvänta oss mer ansvarskänsla framöver. Nu har man i alla fall fått ett redskap som kan hjälpa till i den riktningen. Vi hoppas, för Kalmars del, att borgerligheten tar den chansen. Annars får vi fortsätta att föra diskussionerna över blockgränserna på en nivå där vi i den rödgröna majoriteten varken har för vana att eller hyser den ringaste önskan om att befinna oss.

 

Birgitta Axelsson Edström

Lars Holmberg

Bertil Dahl

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk