artikel

Vår politik gör skillnad för de äldre

Starka offentliga finanser stärker omvärldens förtroende för den svenska ekonomiska politiken och ger oss en långsiktig beredskap för att agera under lågkonjunkturer. Vi är på väg mot sämre tider nu, det håller de flesta med om. Då är det viktigt med långsiktighet. Vänsterpartiets politik gör skillnad och utgör ett verkligt och hållbart alternativ till högerregeringens kortsiktiga ekonomiska strategi. Det visar inte minst våra satsningar på de äldre.

Vi föreslår ett långsiktigt äldreomsorgslyft avsett att användas till kvalitets- och kompetensutveckling utifrån kommunernas skiftande behov. Vi föreslår 5000 nya tjänster inom äldreomsorgen redan år 2009. För Kalmar kommun innebär det ca 35 nya heltidstjänster. Många äldre som tar del av omsorgsverksamhet är förutom av ren omsorg också i behov av mer kultur och ett mer meningsfullt innehåll i vardagen. Kompetensutveckling och fler händer i verksamheten är till stor hjälp. Vi föreslår en stegvis höjning av garantipensionen med 500 kr år 2011 och en stegvis höjning av ersättningsnivån i bostadstillägget för pensionärer till 95% år 2010. Detta är satsningar för att förbättra de sämst ställda pensionärernas villkor.

Vänsterpartiet har uppfattningen att pension är uppskjuten lön. Därför vill vi avskaffa jobbskatteavdraget och istället förändra grundavdraget så att även pensionärer får sänkta skatter. Vi vill egentligen införa ett nytt reformerat, hållbart och stabilt ATP-system för pensionen så att pensionspengar inte kan spekuleras bort på börsen. I väntan på detta är det inte mer än rimligt att pensionärerna åtminstone kan få del av de skattesänkningar som de förvärvsarbetande får. Det regeringen egentligen säger med sitt system är ju att pensionärer efter ett helt arbetsliv ska tvingas jobba igen. Det är cyniskt, orimligt och omänskligt.

I det budgetförslag vi lägger fram går de offentliga finanserna med betydande överskott under samtliga år 2009-2011. Vi visar i vårt budgetalternativ att det går att stärka välfärden, öka rättvisan och satsa på klimatet utan att skapa oordning i statens finanser. Oreda i ekonomin drabbar nämligen alltid vanligt folk hårdast, och det är vad som händer nu med en högerregering som hellre sänker skatter för höginkomsttagare än satsar på välfärden. Det är därför vi behöver visa och bevisa att det finns och kommer att finnas ett hållbart alternativ till vänster.

Birgitta Axelsson Edström

Kerstin Gustafsson

Gert Järkelid

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk