artikel

Vänsterpartiet gör skillnad för klimat och miljö

Vänsterpartiets skuggbudget är ett tydligt alternativ till högerregeringens oansvariga ekonomiska politik. Utifrån en feministisk grundsyn och rättvis fördelning för vi fram en politik för arbete, sammanhållning och solidaritet. Den präglas av långsiktighet och ansvarstagande för vår gemensamma miljö och vårt samhälle. Vänsterpartiets politik gör skillnad. Det visar inte minst våra satsningar på miljö och klimat.

Att minska utsläppen av växthusgaser är den största utmaning som mänskligheten har ställts inför. Vi har ännu möjlighet att påverka klimatförändringarna. Låt oss då göra det vi kan. 1% av BNP ska därför satsas på klimatåtgärder till 2010. Den ambitionshöjningen krävs om vi ska kunna påverka den negativa utvecklingen. Här följer några åtgärder som ryms i denna satsning.

Ett storskaligt försök med klimattaxa i kollektivtrafiken i två län, dvs att länsborna kan åka utan kostnad med kollektivtrafiken, skulle vara lärorikt inför framtiden. Vi satsar 8 miljarder under tre år som stöd till kollektivtrafiken för att påverka resandet från privatbilism till kollektiva lösningar. För att bl a minska tågförseningarna, öka den rälsbundna godstrafiken och rädda de järnvägssträckor som hotas av nedläggning pga bristande underhåll, avsätter vi totalt 204 miljarder kronor till järnvägsinvesteringar.

I samma andetag som vi vill satsa på bussar och tåg måste vi också lyfta fram möjligheterna att kunna cykla. Vi behöver fler och bättre cykelvägar., och där satsar vi 700 miljoner kronor per år att jämföras med dagens 200 miljoner. Vi vill också ta bort förmånsbeskattning och arbetsgivaravgift när arbetsgivare ger sin personal en cykel. Miljöhänsyn och folkhälsa går nämligen hand i hand.

I det budgetförslag vi lägger fram går de offentliga finanserna med betydande överskott under samtliga år 2009-2011. Starka offentliga finanser stärker omvärldens förtroende för den svenska ekonomiska politiken och ger oss en långsiktig beredskap för att agera under lågkonjunkturer. Vi visar i vårt budgetalternativ att det går att stärka välfärden, öka rättvisan och satsa på klimatet utan att skapa oordning i statens finanser. Oreda i ekonomin drabbar alltid vanligt folk hårdast, och det är vad som händer nu med en högerregering som härjar fritt medan vi går mot sämre tider. Det är därför vi behöver visa och bevisa att det finns och kommer att finnas ett hållbart alternativ till vänster.

Birgitta Axelsson Edström

Jacqueline Dovblom

Anders Gustafsson

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk