artikel

Kvarnholmens framtid

Den 1 september höjdes parkeringsavgifterna i centrala Kalmar. Varför gjorde vi på detta viset?

I dagarna har en förändring av parkeringstaxan genomförts i centrala Kalmar. P-avgifterna har blivit dyrare, gratisparkeringar har försvunnit och bötesbeloppet för att utan tillstånd använda handikapplatser har höjts. Vi har full förståelse för att en höjning kan ställa till med problem, åtminstone i början. Dock, en förändring av taxan måste ses som ett led i ett större arbete, ett arbete som syftar till att öka attraktionen hos och tillgängligheten till Kvarnholmen. Arbetet har som mål att skapa en hållbar utveckling i ett större perspektiv. Låter det motsägelsefullt?

Ja, det kanske man kan tycka, men faktum är att en mycket stor andel av de bilar som har stått på de stora gratisparkeringarna hör hemma inom en radie på 5 km från Kvarnholmen. De har dessutom stått där i hög utsträckning under hela arbetsdagarna måndag till fredag och har därmed försvårat tillgängligheten för de bilburna kunder som vill lägga en halvdag på att handla i affärerna på Kvarnholmen. Hur attraktivt är det att åka till centrum och handla skrymmande varor när det inte finns parkeringsplatser?

Men det räcker inte med att höja p-avgiften. Vi kan inte ha ett långsiktigt och hållbart samhälle för ögonen om vi ska använda de höjda p-avgifterna som enbart ett medel till att anlägga fler parkeringsplatser och bygga p-hus. Däremot måste vi bygga ut kollektivtrafiken liksom gång- och cykelvägsnätet så att det blir mer attraktivt att välja andra färdmedel än bilen till jobbet. Det är där vi har möjlighet att påverka samhället i ett längre perspektiv.

Vi i Vänsterpartiet har sedan länge arbetat för utbyggd kollektivtrafik som är anpassad efter resandes behov, för enhetstaxa och på sikt för gratis kollektivtrafik för barn, ungdomar och pensionärer. Samtidigt verkar vi för att trygga och effektiva gång- och cykelvägar skapas så att cykeln blir ett naturligt och attraktivt alternativ till bilen, speciellt för dem som arbetar i centrala Kalmar och som inte har längre än 5 km till jobbet. En del av detta arbete ger just nu resultat. Kan vi också genom de höjda p-avgifterna minska bilåkandet till förmån för andra färdmedel har vi kommit ännu en bit på väg. Vi verkar för ett levande Kvarnholmen. Där finns det naturligtvis parkeringsplatser, men knappast dyra parkeringshus som vi inte ens vet om vi behöver.

 

Birgitta Axelsson Edström (v) Pol sekr

Bertil Dahl (v) Kommunalråd

Dela den här sidan:

Kopiera länk