artikel

Allmännyttigt!

Magnus Isaksson (m) påstår i ett debattinlägg att Kalmarhem skapar högre hyror i Kalmar. Det är ett absurt och helt felaktigt påstående, men helt i linje med den moderata allianspolitiken. En politik som populistiskt kallar sig en sak och sedan ändå driver en helt annan linje.

Moderaterna kallar sig ett arbetarparti, men beslutar om en omfördelning av pengar till förmögna och höginkomsttagare och försämringar för just exempelvis "arbetare", arbetslösa, sjukskrivna, studenter, människor med låga inkomster och kvinnor som grupp. Nu låtsas Isaksson vilja ha lägre hyror och att höga hyror är Kalmarhems fel. Det är precis tvärtom! Utan Kalmarhem hade hyrorna med största sannolikhet varit ännu högre i Kalmar.

Kalmarhem ägs av Kalmar kommun, alltså av kommunens invånare. Kalmarhem har cirka 5000 hyresbostäder och tar ett mycket stort ansvar för byggandet och driften av bostäder för exempelvis de som väljer hyresrätten. Dessutom erbjuder Kalmarhem bostäder för studenter, äldre människor som behöver speciellt boende och människor med svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. Genom att tänka och agera ur ett samhällsnyttigt perspektiv, inte ha något vinstintresse och tillämpa bruksvärdesprincipen hålls hyrorna nere. Kalmarhem har ett uppdrag att erbjuda den goda bostäder i alla olika områden i kommunen. Vid de senaste hyresförhandlingarna gick Kalmarhem ut med ett högt krav. Vi i (v) reagerade kraftigt och slutresultatet blev en höjning på en "acceptabel" nivå. 

Vi vill ha en social bostadspolitik med en rätt till en god bostad. Vi vill också att Kalmarhem ska bygga fler hyresrätter . Någon utförsäljning av Kalmarhem är inte aktuell. Isaksson och hans moderata kompisar i Kalmar vill sälja ut i princip alla kommunala bolag, även Kalmarhem. De vill införa marknadshyror, vilket skulle innebära kraftigt höjda hyror i de flesta områden i Kalmar och tvinga många av hyresgästerna med lägre inkomster att flytta. Alla skulle bli tvungna att köpa sin bostad och plånboken skulle långt mer än i dag styra var man kan bo.

Om Isaksson verkligen vill förbättra för hyresgästerna så borde han stödja Vänsterpartiets förslag om en bostadsfond för 40 000 fler hyresrätter per år till en rimlig hyra. Det innebär cirka ytterligare 260 hyresbostäder i Kalmar per år (utöver tidigare planering) och är början till mer rättvisa mellan olika boendeformer. Moderaterna i riksdagen och i Kalmar har valt en annan väg. De vill sälja ut våra gemensamma bostadsbolag, sänka fastighets- och förmögenhetsskatten för höginkomsttagare och införa marknadshyror. De använder delvis en ny retorik, men i förslagen finns samma gamla moderatpolitik för ökade klyftor i samhället, om än nu i alliansförklädnad.

 

Bertil Dahl (v), kommunalråd i Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk