artikel

Internationella kvinnodagen

Om du tycker att det är viktigt att vara med och arbeta för bättre löner och villkor för kvinnor i arbetslivet och vill förbättra kvinnors rättigheter överhuvudtaget, gå med i Vänsterpartiet eller Ung vänster!

Kvinnor och män ska kunna yrkesarbeta på samma villkor. Så är det inte idag. Arbetsmarknaden är uppdelad i kvinnoyrken och mansyrken, och kvinnoyrkena är sämre betalda och har sämre arbetsvillkor. Dessutom utför kvinnor det mesta av hemarbetet efter jobbet. De här orättvisorna har fått pågå alldeles för länge. Det är hög tid att kräva en förändring!

 

Vänsterpoiltik för rättvisa löner och villkor:

  • Lagstifta om rätt till heltid. Man ska kunna leva på sin lön!
  • Förkorta normalarbetstiden. På det viset orkar fler jobba heltid!
  • Höjda löner för välfärdsarbetarna. Det ska löna sig att ta hand om människor!
  • Delad föräldraförsäkring. Både kvinnor och män är föräldrar!

 

Det här är ganska enkla förslag. Ändå händer det alldeles för lite. Nu har vi dessutom en högerregering som har lyckats göra det sämre än det var innan med ytterligare rea på kvinnors arbete. Nu måste vi bli många som tillsammans säger som det är: Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, och vi tänker se till att bli respekterade!

 

Vänsterpartiet och Ung vänster

Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk