artikel

Vad får skolan kosta?

Kalmar kommun ändrade i december 2007 budgeten för de kommande åren. Beslutet innebär att kostnaderna ska sänkas med totalt cirka 75 miljoner. Det är självklart att det riskerar att påverka förskolans och skolans kvalitet negativt.

Det finns två huvudorsaker till Kalmars besparingar. För det första minskar den borgerliga regeringen kraftigt pengarna till kommunen. Som exempel kan nämnas frysta statsbidrag (13,4 milj), försämringar för plusjobb (5,5 milj) inget stöd till sommarjobb för ungdomar (0,8 milj), lägre ersättning löner (5 milj) och färre jobbåtgärder (4,0 milj). Totalt förlorar kommunen mer än 40 miljoner i statliga pengar. Till detta kommer alla försämringar i ersättningar för den som är arbetslös, sjukskriven och står utan arbete. Detta påverkar också kommunens ekonomi. Det är ingen hemlighet att den borgerliga regeringen inte vill satsa på vår gemensamma kommunala sektor.

För det andra saknar kommunen pengar för att kunna tillgodose den stora efterfrågan på kommunal service. Har ni träffat någon kommuninvånare som inte tycker att förskolan, skolan och omsorgen ska ha tillräckliga resurser för att kunna garantera en hög kvalité på verksamheten?

PRO Kalmar har uttryckt sin oro i en skrivelse till kommunen och menar att man hellre borde besluta om en skattehöjning än att göra oacceptabla neddragningar inom omsorgen. Lärarförbundet har framfört sin oro över att förskolan/skolan kommer att påverkas negativt. De menar också att debatten bara handlar om siffror och väldigt lite om innehåll och förutsättning för ett bra arbete.

Vi delar till viss del den oro som många nu ger uttryck för. Mindre resurser kommer naturligtvis att få effekter och det blir tufft att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Vi har därför som enda parti föreslagit en tillfällig skattehöjning med högst 50 öre för att klara en fortsatt hög kvalitet. Inget parti var beredda att stödja en sådan välbehövlig satsning.

Vi kommer ändå att, under rådande förutsättningar, göra allt för att försöka hålla en hög kvalitet och fortsätta utveckla den kommunala arbetsplatsen. I en helt färsk medborgarundersökning av hur kommunens invånare upplever Kalmar, kommunen verksamhet och vilket förtroende man har för ledningen, fick Kalmar mycket högt betyg jämfört med övriga kommuner. Detta beror till stor del på de satsningar som vi genomfört inom kommunen. Den utvecklingen har ägt rum under de 13 år som vänsterpartiet styrt Kalmar tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet.

De avgörande frågorna vi måste ställa oss nu är: Vad får välfärden kosta? Hur ska resurserna fördelas mer rättvist i samhället? Vi har stora överskott i landets budget. Vi har en regering som beslutar om att ta pengar från de som har det sämst och skänka till de mest rika. Samtidigt finns det barn och ungdomar i förskola/skola som inte får det stöd av pedagoger de behöver, äldre som inte hinns med och personal som tvingas springa allt fortare. Det är skamligt och djupt orättvist när pengar finns men på fel ställe. Detta borde ekonomidebatten handla om i Kalmar kommun liksom i andra kommuner.

Bertil Dahl, Kommunalråd                      

Birgitta Axelsson Edström, Ordförande Kultur- och Fritidsnämnden

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk