artikel

Fel vägval!

Det borgerliga allianslotteriet förstör Kalmar kommuns möjligheter att bibehålla och utveckla välfärden. (V)i tänker hålla emot!

Är du frisk, har ett mycket välbetalt arbete, en "lagom" stor förmögenhet och en stor attraktiv fastighet i ett eftertraktat bostadsområde? Grattis, då är du en vinnare i det borgerliga allianslotteriet! Den som har det mesta får ännu mer! Är du däremot arbetslös, sjukskriven, ung, elev, omsorgstagare, hyresgäst, låginkomsttagare, kvinna, medlem i facket eller har den uppfattningen att solidaritet och rättvisa inte bara är honnörsord utan något som ska gälla i Sverige, då är du en stor förlorare. Tyvärr.

Situationen förvärras för varje dag som den borgerliga högerregeringen lägger fram nya förslag. Försämrad a-kassa, högre fackföreningsavgift, sänkta ersättningsnivåer vid.arbetslöshet, skattelättnader för höginkomsttagare, kraftiga neddragningar för vuxenutbildning och arbetsförmedling, slopat stöd till ungdomars sommarpraktik (PPP), slopad förmögenhetsskatt och en avsevärd sänkning av fastighetsskatten för främst höginkomsttagare är några exempel från regeringens experimentlåda. 

Nu tas nästa steg. Regeringen planerar att sälja ut och privatisera stora delar av den offentliga sektorn. En myndighet tillsätts med just detta uppdrag.  

Denna nedrustning av vår gemensamma välfärd kommer att slå hårt mot det vi byggt upp i Kalmar. Alliansregeringens politik innebär att Kalmar kommun får mindre resurser till verksamheter som riktas till barn, ungdomar och äldre. Möjligheten att anställa fler lärare i förskolan och skolan minskar. Omsorgen om de äldre får allt tuffare villkor.

De pengar som nu omfördelas till skattesänkningar för främst höginkomsttagare, skulle istället kunna användas till satsningar på välfärden. Det som behövs är fler anställda i kommuner och landsting, höjda löner för kvinnor inom offentlig sektor, mer resurser till omsorgen om de äldre, fler lärare i förskola/skola och en satsning på våra järnvägar och vägar. Hur ska allt det kunna genomföras när våra gemensamma tillgångar skänks bort?

En sänkt förmögenhetsskatt kostar cirka 5 miljarder. Skulle dessa pengar istället gå till landets kommuner innebär det ett tillskott för Kalmar kommun med cirka 27 miljoner. Detta belopp är nästan samma summa som omsorgsnämnden i Kalmar nu måste dra in. 

Politik är att välja väg. I Kalmar har vi valt den rätta vägen. Vi vet hur viktig en utbyggd kommunal verksamhet är för kommunens invånare. Kommunen ska också vara drivande för att skapa förutsättningar för fler företag och nya jobb. Vi ser en positiv utveckling i Kalmar och känner ett stort stöd från kommunens invånare. Vår plan är att fortsätta på den vägen. Behoven är stora. Det är tydligt att vi inte får något större stöd från den borgerliga regeringen. De är nämligen på väg åt rakt motsatt håll, och på den vägen gör vi dem inte sällskap.

Bertil Dahl (v), kommunalråd                                     

Birgitta Axelsson (v), pol sekr och vice ordförande Vänsterpartiet Kalmar län 

Dela den här sidan:

Kopiera länk