artikel

Ett kallare Sverige

Vi upplever de allra första dagarna av 2007. Det är ett nytt år och vid makten sitter en borgerlig högerregering. Vinterkylan i naturen har inte kommit ännu, men det känns ändå som om mycket håller på att bli kallare i Sverige.

Konsekvenserna av den borgerliga regeringens förslag blir allt tydligare. Vi går in i ett mycket hårdare samhällsklimat. Vi som arbetar för rättvis resursfördelning, för solidaritet med den som är arbetslös eller sjukskriven och för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor ser att utvecklingen går åt motsatt håll.

Avgiften till a-kassan höjs kraftigt och avdragsrätten för fackföreningsavgiften försvinner. Totalt innebär detta att kostnaden för a-kassa och fack ökar med 500-600 kr per månad. Budskapet är tydligt: Facket ska motarbetas. Ersättningsnivåerna vid arbetslöshet försämras. Månadsersättningen efter 300 dagar blir 65% eller högst 12155 kr före skatt. För en person med 17000 kr i månadslön blir ersättningen 11050 kr före skatt. Med en skatt på 33% blir lönen efter skatt ca 7400 kr. Även här är budskapet tydligt: Lönerna ska pressas ner och arbetslösheten är den arbetslöses fel. Samtidigt gynnas den som har höga inkomster och förmögenheter. 

Många av invånarna i Kalmar kommun kommer att drabbas hårt av förslagen. Arbetsförmedlingens resurser minskar med cirka 40%. Flera av de åtgärder och projekt som finns inom kommunen för hjälpa in arbetslösa i jobb kommer att avvecklas. Många tvingas till arbetslöshet och blir pga alltför låg a-kassa beroende av socialbidrag. Därmed får kommunens skattebetalare betala nedskärningarna. Samtidigt minskas vuxenutbildningen med 30%. Listan på försämringar kan göras lång.  

Detta är ren högerpolitik. Statsminister Reinfeldt jublar säkert. Det som skrämmer oss mest är den människosyn som måste ligga bakom flera av förslagen. Det handlar om en manifesterad brist på empati, en oförmåga att sätta sig in i den situation som exempelvis en arbetslös, en sjukskriven eller en deltidsarbetande kvinna har. Det är en politik som står i direkt motsatsställning till vad vi i Vänsterpartiet vill.  V som i "värme" och "vänster" byts ut mot K som i "kyla" och "konservatism". Som sagt, trots vintervärmen känns landet kallare.

 

Bertil Dahl, kommunalråd (v)

Birgitta Axelsson Edström, politisk sekr (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk