artikel

Vad får pensionärerna? Inget!

”Tusen kronor mer i plånboken” – gäller det alla?

  

Före valet gick det att läsa på de sk nya moderaternas valtavlor att vi skulle få 1000 kronor mer kvar av inkomsten i plånboken. Vad som inte framgick lika tydligt var att dessa 1000 kronor dels skulle ätas upp av avgiftshöjningar, dels medföra en lägre servicenivå. Idag ser vi resultatet, och det är tydligt nog. För låginkomsttagarens del blir det inga 1000 kronor mer att röra sig med. Däremot får de som redan har resurser ännu mer. De nya moderaterna är alltså inte så nya. Det är istället gammal välkänd högerpolitik som förs fram.

Våra pensionärer och våra äldre finns inte riktigt med på banan på regeringens framtidståg. De får inte 1000 kronor mer i plånboken. Däremot riskerar de en sänkt nivå på den offentliga verksamheten vilket leder till en sämre omsorg. Regeringens skattesänkning för förvärvsarbetande på 40 miljarder kronor motsvarar nämligen hälften av kostnaden för all äldreomsorg i Sverige idag. Som jämförelse kan nämnas att regeringen vill tillföra äldreomsorgen 200 miljoner utöver redan fattade beslut. Det är skillnad på 40 miljarder och 200 miljoner. 

Enbart förvärvsarbetande pensionärer får del av skattesänkningen. De andra får däremot vara med och betala genom t ex höjd skatt på el och bensin och kraftigt höjda premier för trafikförsäkringen. Kontentan av regeringens politik är att vanliga pensionärer kommer att få betala mer skatt än förvärvsarbetande vid lika inkomst. Det är ren åldersdiskriminering och djupt orättvist mot de äldre.

Pensionärer får också vara med och betala skattesänkningar för andra genom att ålderspensionerna sänks för förtidspensionärerna. Detta drabbar människor med låga pensioner. Varför lägger regeringen fram nedskärningsförslag som drabbar de sämsta ställda nu när Sveriges ekonomi är starkare än på länge? När det är krisår är ekonomin svår att hantera, det vet vi, men varför agera som om det är kris när så inte är fallet?

Pensionärer, äldre, sjuka och arbetslösa är stora förlorare när regeringen sänker skatterna. Man kan ställa sig frågan vad som hade hänt vid valet om den sanningen hade kommit ut i ljuset lika starkt som valaffischerna om "1000 kronor mer i plånboken". Av de 1000 kronorna får nämligen inte pensionärerna någonting. De får istället vara glada för att de får vara med och betala. Det tycker Vänsterpartiet är både fel och djupt beklagligt.

Birgitta Axelsson Edström, pol sekr

Bertil Dahl, kommunalråd

Ginn Berggren Eklund, ledamot av omsorgsnämnden

Kerstin Gustafsson, ersättare i omsorgsnämnden

Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk