artikel

11 september har återigen passerat

11 september är ett datum som de flesta av oss kopplar samman med mycket obehagliga händelser. Hur hanterar vi hot mot demokratin som våld och terror?

Vi har passerat 11 september. Det är ett ödesdigert datum. Salvador
Allende mördades 1973, terrorattacken mot World Trade center samt
Pentagon utfördes 2001 och utrikesminister Anna Lindh miste livet just
den 11 september 2003. Det är inte utan ett visst obehag man
ser på datumet 11 september.

Ändå är det viktigt att inte resignera inför våld, terror och ondska. Sådant måste bekämpas.
Vi
måste se med stort allvar på de terrordåd som utförs runt om i världen
och inse vikten av att brett diskutera, analysera och vidta
verkningsfulla åtgärder för att förhindra och bekämpa terrorism, men
ska vi åstadkomma något alls måste vi angripa terrorismens orsaker. Den
enda vägen bort från terrorism går nämligen genom en jämnare fördelning
av makt och resurser. En rättvis världsordning med respekt för mänskliga
rättigheter minskar själva grogrunden för terrorism. Så enkelt, och så
himla svårt, är det.

Det är då vi behöver en regering som säger
ifrån, en regering som inte hela tiden springer den enda kvarvarande
supermaktens ärenden. Det är därför vi måste kämpa för ett starkt
Vänsterparti i valet som kan dra (s)torebror i vänsterarmen och stå upp
för rättvisa, internationell solidaritet och global demokrati!

Birgitta Axelsson
politisk sekreterare

Dela den här sidan:

Kopiera länk