artikel

De ”hemliga” förslagen

Det är dags att alla kommuninvånare granskar de förslag som moderaterna och flera andra borgerliga partier presenterat för Kalmar kommun. Förslag som de har valt att redovisa så tyst som möjligt, nästan hemligt och som det helst inte ska bli någon debatt kring.

Det känns som om moderaterna förklarat krig mot stora delar av den offentliga sektorn.Låt oss ta några exempel:

1.En stor del av de kommunanställda som går i pension ska inte ersättas, siffran cirka 50 per år har nämnts. 2007 kan 58 personer av de kommunanställda gå i pension, 2008-2009 är det 81 personer respektive år. De aktuella personerna är nästan alla förskollärare, lärare, ekonomibiträde, städare, vårdbiträde eller undersköterska. Vilka av dessa behövs inte längre? Moderaterna anser tydligen att det är för många lärare och undersköterskor. Min erfarenhet är tvärtom. Trots att vi ökar antalet anställda idag med cirka 100 per år, så behöver vi anställa fler eftersom behoven är så stora.

2. Moderaterna föreslår vidare en kommunal utmaningsrätt. Vem som helst ska kunna ta över kommunens verksamhet om man säger att man kan driva den lika bra. Det är ett klart besked till kommunens cirka 5000 anställda. Moderaterna har inget förtroende för personalen, personalens kompetens och ser inte verksamhetens kvalité. Vi vill tvärtom ge ökat inflytande för personalen, de har vårt förtroende och vi vet hur verksamheten fungerar.

3. De kommunala bolagen ska avvecklas och säljas. Det som kommunens invånare äger tillsammans ska säljas ut. En utförsäljning av Kalmarhem innebär högre hyror och att många med vanliga inkomster kanske måste flytta. Utan KIFAB (vårt fastighetsbolag) skulle inte de gjorda satsningar på högskolans utbyggnad, Varvsholmen, gamla chokladfabriken och flera företagsetableringar varit möjliga.

Detta är några exempel på moderata förslag i Kalmar de senaste åren. Det finns många fler. Till exempel skriver (m) att kollektivtrafiken ska i princip täcka sina egna kostnader, vilket skulle innebära mer än en fördubbling av biljettpriserna på våra lokalbussar.

Det är dags att granska moderatförslagen! Skulle de genomföras innebär det ett raserande av det som vi byggt upp gemensamt och en krigsförklaring mot allt som heter rättvisa, solidaritet och jämställdhet.

Vi i vänsterpartiet har varit med och styrt Kalmar kommun under snart 12 år. Den positiva utveckling som Kalmar genomgår är naturligtvis ingen tillfällighet utan till stora delar resultatet av en långt medvetet arbete, som bara har börjat. Vi vill mer!
Bertil Dahl (v)
Kommunalråd Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk