artikel

Läxfri skola?

De senaste dagarna har många diskuterat vänsterpartiets förslag om att ta bort läxorna i grundskolan, bl a kalmarmoderaterna Löwgren och Nygren. Förslaget kallas kunskapsfientligt. Inget kunde vara mer fel.
Läxorna ifrågasätts i ett sammanhang där vi presenterar 14 punkter för en bättre skola. Vi vill ha fler vuxna i skolan. Behöriga lärare måste vara en självklarhet. Vi vill införa intyg på att eleverna har nått målen och skrota de graderade betygen som styr undervisningen mot ytliga kunskaper. Det ska finnas skolbibliotek i alla skolor. Vi ska ta bort avgifter som utesluter vissa barn från att få delta i alla aktiviteter i skolan. För att eleverna ska orka hela dagen vill vi erbjuda frukost i skolan. Hela vår skolpolitik går ut på att återuppväcka bildningstanken eftersom kunskap är mer än faktaplugg. Bildningstanken ligger som grund i arbetet med läroplanen från 1994. Minns inte Löwgren och Nygren det?

Vi vill skapa en likvärdig skola där alla elever kan nå målen, en skola som är elev- och utvecklingsinriktad. En sådan kan aldrig vara kunskapsfientlig. Skolan ska motverka skillnader i elevernas bakgrund, inte förstärka dem. Hemförhållanden ska inte ha någon betydelse för utbildningen. Därför ska skolarbetet göras på skoltid med stöd och hjälp av lärare. Läxor förutsätter ju att alla har föräldrar som kan hjälpa till. Så är det inte idag. Eller är det en nyhet för moderaterna?

En del tycker att slopade läxor är helt galet. Vi respekterar den hållningen. Läxor representerar någon form av trygghet och kontinuitet. Samtidigt säger elever och lärare som provat på att jobba läxfritt att det fungerar bra. Eleverna lär sig mer, samtidigt som barnens fritid verkligen är fri tid. Vi tror på den modellen. Läxfenomenet skapades i en annan tid och under andra förhållanden. De problem i form av orättvisa villkor som läxor förstärker kommer vi inte åt enbart genom att slopa läxorna, men ett slopande tillsammans med andra reformer är ett steg i rätt riktning.

Birgitta Axelsson
2:e vice ordf
Lilian Akthagen
Ersättare
Barn- och ungdomsnämnden
Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk