artikel

En skola för alla!

Under den senaste veckan har flera insändare från borgerliga politiker (tyvärr även någon miljöpartist) lovordat privata ”friskolor”. Budskapet har varit: Så länge det är privat verksamhet så är den bättre än den offentliga och självklart ska den stödjas.
Religiösa förskolor och i förlängningen antagligen även politiska sådana
finns det inga som helst invändningar emot. Detta är ett mycket allvarligt hot mot den förskola/skola som många av oss tror på, en öppen demokratisk skola där barn och ungdomar med olika bakgrund och uppfattningar möts. Det strider också mot FN:s barnkonvention om barns rätt till religionsfrihet och rätt att skapa sin egen
världsbild.

Vi vill ha en skola för alla barn och ungdomar. Närhetsprincipen ska innebära att de skolor/förskolor som finns i närheten ska ha så hög kvalité att de är ett naturligt val. Skolorna ska inte behöva lägga miljoner på glättiga reklambroschyrer istället för mer personal, material och fortbildning. Vi vet också att vi har mycket kompetent personal på förskolor och skolor.

De borgerliga partierna vill ha skattesänkningar, samtidigt är man beredd att ge skattepengar direkt till vinstutdelning i privata förskole- och skolföretag. För det är naturligtvis så att de företag som vill öppna förskolor/skolor inte bedriver en ideell verksamhet. De har hittat ett nytt område för investeringar och planerar oftast för en aktieutdelning på 4-12%. Detta är inget konstigt, men det är knappast meningen att våra skattepengar ska gå till aktieutdelning i privata fickor.

Vi vet, bland annat av rapporter från Skolverket och senast Göteborgs Universitet, att det finns stora problem kring många friskolor. Problem med insyn, urval av elever, behöriga lärare och bristande kvalitet är några exempel. Dessutom finns alltid det omöjliga planeringsproblemet för den kommunala skolan som alltid måste ta det fulla ansvaret för alla elever. Men kanske det allra värsta är myten om den dåliga offentliga skolan som insändarna försöker förmedla. Våra skolor granskas fortlöpande. I den senaste mycket omfattande granskningen fick våra kommunal skolor och dess personal mycket bra ”betyg”. Vi rekommenderar insändarskribenterna att besöka våra förskolor och skolor. Därmed inte sagt att allt är bra. Skolan behöver fortsätta
utvecklas och också få fortsatt tillskott av resurser. Det blir knappast fallet om de borgerliga partierna får igenom sina kraftiga nedskärningar av kommunens verksamhet.

Det vore bättre om insändarskribenterna slutade gömma sig bakom valfrihetsskynket och erkände att det är rent ideologiska skäl bakom den okritiska lovsången till friskolorna. Skolan är ingen marknad och våra elever är inga kunder i ett köpcenter. Våra elever
är våra medmänniskor som vi tillsammans ska bygga upp samhället med.

Låt oss satsa på våra gemensamma förskolor och skolor och den välutbildade och kunniga personalen. Då kan också de seriösa friskolorna bli ett verkligt komplement.

Bertil Dahl (v)
Kommunalråd Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk