artikel

Privatisering nu igen!

Miljöpartiet slår sig samman med högeralliansen i riksdagen för att driva igenom en lag om fri etableringsrätt för förskolor. Tänker de egentligen på vilka svårigheter det riskerar att leda till?
Vi får kaos i kommunerna när det blir fritt fram att starta förskolor. Kommunerna får ett omöjligt planeringsproblem på halsen eftersom kommunala förskolor fortsätter att ha ett ansvar för alla barn medan de privata förskolorna kan välja bland barnen. Vi riskerar överkostnader på 750 miljoner. De pengarna kunde ha använts till att anställa fler eller till att höja kvinnors löner. Istället tycker högeralliansen med miljöpartiet i släptåg att det är god resurshushållning att tvinga kommunerna att stå med tomma förskoleplatser bara för att den heliga privatiseringen ska få fritt spelrum.

Den lag om fri etableringsrätt för förskolan som miljöpartiet och högeralliansen föreslagit i riksdagen innebär också att kommuner inte kan säga nej till religiösa förskolor. Vi har sett många exempel på hur religiösa skolor kan tänja på gränserna för lagstiftning eller grundläggande demokratiska värderingar. Elever har utsatts för våld, undervisning i sex- och samlevnad har inte genomförts och skolor har också aktivt motverkat jämställdhet. Dessutom leder de religiösa förskolorna och skolorna till ökad segregation eftersom barnen sällan träffar andra barn med annan bakgrund.

Överenskommelsen mellan miljöpartiet och högeralliansen riskerar att leda till ren katastrof. Vi som arbetar för en sammanhållen skola med hög kvalitet för alla barn måste göra allt för att motverka förslaget. Vänsterpartiet anser INTE att barn och ungdomar ska hanteras som försökskaniner i högerns privatiseringsexperiment.

Birgitta Axelsson (v)
2:e vice ordförande
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk