artikel

Heja Johan Persson, nyblivna kommunalrådet i Kalmar!

I Barometern 1 april kunde vi läsa Johan Perssons avsiktsförklaring. Vi i Vänsterpartiet, som har samarbetat med socialdemokraterna i tre mandatperioder, välkomnar hans handlingsprogram.
De 16 punkter som Joahn Persson beskriver stämmer till 99% ihop med den politik som vi har försökt föra fram under årens lopp men inte fått tillräckligt gehör för. Några exempel: Behovet av bostäder är stort i Kalmar. Det gäller både vanligt boende och seniorboende. Vi har länge försökt få igång byggande av bostäder och seniorbostäder både i centrala Kalmar men även i de mindre samhällena så att äldre kan bo kvar i samma miljö men sälja villan till exempelvis barnfamiljer. Ett seriöst kommunalt ansvar för att glesbygden och de mindre tätorterna ska leva har vi också efterlyst.

Satsningar på personalutveckling, införande av regeln att varje anställd ska kunna arbeta enligt önskad sysselsättningsgrad och en ordentlig höjning av lönerna i lågt betalda yrken är gamla krav från oss i Vänsterpartiet, liksom höjd personaltäthet i förskolan och skolan. Vi har också försökt föra fram behovet av en samlad och flexibel vuxenutbildning som kan möta vuxnas behov av lärande, och våra krav på miljösidan har väl ingen annan än Miljöpartiet tidigare velat diskutera på allvar. Vi har drivit en utbyggnad av kommunens olika verksamheter och har idag en välskött kommun med mycket kunnig och erfaren personal.

Bra gjort, Johan! Nu kan vi se fram emot ett ännu mer effektivt samarbete inom den sittande majoriteten. Nu ska det leda till ännu fler förändringar i praktisk handling, förändringar som går i rätt riktning nämligen åt vänster. Det kommer att gå bättre för Kalmar än någonsin. Glöm inte att vi måste satsa på kollektivtrafiken, kulturen, fritidsgårdarna och föreningslivet också. Det gör handlings-programmet mer komplett. Fast tänk dig för när det gäller det där med parkeringshus. Ta dig inte vatten över huvudet.

Birgitta Axelsson, Bertil Dahl och Peter Persson
Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk