artikel

Ett svek mot förskolan och mot barnen

Centerpartiet föreslår att Kalmar ska införa den sk Hedemoramodellen som innebär att föräldrar erbjuds starta egna privata familjedaghem för egna och andras barn med kommunala skattepengar. Socialdemokraterna kommer att stödja förslaget.
Idén går helt på tvärs mot den syn på barnomsorg och förskola som vi inom majoriteten har haft. Nu föreslås en traditionell och tydlig borgerlig politik med privatisering av barnomsorgen. Vi undrar hur det kan komma sig att socialdemokratin är beredd att överge sin inställning i en hjärtefråga. Vi, tillsammans med många kommunanställda i förskola och familjedaghem, är mycket oroade över de tydliga borgerliga influenserna inom socialdemokratin. Frågan är vad (s) är kan tänka sig att förhandla om nästa gång.

De små barnen har rätt till kvalificerad pedagogisk verksamhet anpassad till varje barns behov. Det har vi i majoriteten tidigare varit överens om. Vi inser naturligtvis att tvååringarna behöver helt annan verksamhet än femåringarna. Bland annat därför har vi professionellt arbetande och välutbildade pedagoger i våra förskolor. Där finns den miljö som barnen har rätt till, inte som ersättning för hemmiljön, utan som ett komplement. Förskolan är inte längre ”daghem” utan istället en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet och styrd av en egen läroplan. Majoriteten av föräldrarna, en ökande andel dessutom, ansöker om plats för sina barn i denna förskola.

Vi har ett fåtal kommunala familjedaghem kvar, och de har sin givna plats i barnomsorgsutbudet. De styrs inte av föreskrifter i någon läroplan och vi har heller inte möjlighet att ålägga dem att driva pedagogisk verksamhet. Istället finns ”Allmänna råd” från Skolverket, ett dokument som är vägledande men inte styrande. Våra kommunala familjedaghem bedriver en verksamhet som är mycket uppskattad av det fåtal föräldrar som väljer den. Vi är måna om att få behålla dem som ett valalternativ. Centerns förslag hotar naturligtvis dessa dagmammors anställningstrygghet, vilket inte verkar oroa socialdemokraterna.

Självfallet är det tillåtet att starta nya företag inom vilken legal bransch som helst, men ska den finansieras med skattemedel? Nu ska vem som helst och var som helst kunna inrätta ett familjedaghem, välja ut de barn som man vill ta emot där och sedan ta hand om dem utan någon reell möjlighet för kommunen som tillsynsmyndighet att ställa några kvalitetskrav på verksamheten. Kommunen har bara att betala, se glad ut och glömma alla fina ord om kvalitet och kompetens. Är det ett ansvarsfullt sätt att handskas med kommunens resurser?

Nej, och framför allt är det ett mycket vårdslöst sätt att handskas med kommunens allra viktigaste resurser, nämligen barnen. Vi som vill sätta barnens bästa i första rummet och ge dem de allra bästa utvecklingsmöjligheterna inser att Centerpartiets förslag har ett annat fokus, ett typiskt borgerligt sådant. Istället för att satsa på barnen vill man lägga skattepengar ner i privata företags fickor och äventyra förskolans välbehövliga utbyggnad. Socialdemokraterna säger skrämmande nog ”ja tack” till paketet. Vi i Vänsterpartiet säger NEJ och vill istället fortsätta satsa på våra kommunala familjedaghem och på den välfungerande och pedagogiskt kvalificerade förskola vi har byggt upp som en del i vår gemensamma välfärd. Vi tror på vår egen personal. Välfärd och anställningstrygghet är värda att försvara. Den inställningen överger vi inte.

Birgitta Axelsson (v), 2:e vice ordförande och Lilian Akthagen (v), ersättare, Barn- och ungdomsnämnden
Bertil Dahl (v), kommunalråd
Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk