artikel

Kultur är livsviktigt!

Vi är mycket oroade över de signaler som nu kommer från våra kulturarbetare i länet.
Senast i raden är det Byteatern som måste minska sina kostnader, vilket kan innebära färre
skådespelare och mindre verksamhet. Om vi värderar och vill utveckla kulturen i länet måste
vi alla ta dessa signaler på allvar.

Vi ser kulturen som en befriande kraft som ger oss människor möjlighet att uttrycka tankar och känslor och som i förlängningen ökar demokratin i samhället. Med andra ord är kultur livsviktigt. Kulturen måste också vara fri i skapandet. Ökad kommersialisering och sponsring leder lätt till beroende, segregation och orättvisor. Men kulturen behöver ett samhällsstöd för att växa och utvecklas. Kultur måste vara en rättighet för alla människor oavsett tjocklek på plånboken. Samhället, dvs. vi alla tillsammans, måste stödja kulturen på central nivå, regional nivå och i varje kommun. Stödet måste vara så stort så att det ger kulturarbetarna rimliga möjligheter att genomföra uppdraget. Vi vill se ett ökat stöd på alla dessa tre nivåer.

I Kalmar (styrs av v-s-mp) står kommunen för lokalhyrorna till länskulturinstitutionerna i kommunen. Vi ger också bidrag till de lokala föreningarna. Stödet till föreningslivet ökar 2006 med 2 milj. Över 160 miljoner satsas de kommande åren på nya idrottsanläggningar (idrotten är också en del av kulturen). Vi vill också att Tullbroskolan så fort det är möjligt blir ett kulturhus. En utredning ser över lokalsituationen för bl a Byteatern och Kalmar Läns Museum. Ett beslut är fattat om att det i stadsparken ska byggas ett nytt konstmuseum där barn- och ungdomsverksamheten ska få stort utrymme. Under 2006 ökar vi anslaget för att barn och ungdomar ska kunna delta i kulturlivet i Kalmar. Vi tar nu fram en strategi för att få mer kulturaktiviteter och kulturtänkande i skolor och förskolor. Musikhuset, Monokrom och en halv miljon nya pengar till kulturskolan betyder också mycket för kulturen i Kalmar.

Listan kan göras lång. Ändå finns mycket kvar att åtgärda. Vi vill att satsningarna ska vara långsiktiga och genomtänkta. Kulturen är en av våra viktigaste tillväxtfaktorer för jobben, utvecklingen av regionen/kommunen och har stor inverkan på folkhälsan. Men kulturen måste vara allas rättighet. Först då har vi chans att bli kulturhuvudstad i Europa 2014.

Regionförbundet ansvarar för verksamhetsbidragen till länskulturen och folkbildningen. Pengarna kommer sedan tidigare från landstinget. Vi menar att landstinget på ett seriöst sätt måste ta ekonomiskt ansvar för kulturen. På riksplanet har vi under lång tid krävt ett ökat stöd till kulturen.

Vi vill bygga ut den gemensamma/offentliga sektorn och resurserna för att öka stödet till kulturen. Det har vi varit tydliga med sedan lång tid tillbaka. Nu påstår till och med moderaterna att de vill värna kulturen. Nu vill (m) både vara ARBETARparti och KULTURparti. Det är en förvandling som heter duga, om den nu vore sann förstås. Vad vi dock har lite svårt att förstå är hur stödet till kulturen ska öka om man, som (m) förespråkar, samtidigt vill sänka skatterna med cirka 50 miljarder. Men det är väl som det mesta annat i den borgerliga politiken en allians-hemlighet.

Moderaternas förslag om ökat stöd till barns och ungdomars kultur
i skolan finansieras i själva verket av kraftiga minskningar på andra håll inom kulturen. Kulturen får alltså betala själv, ur en idag alldeles för liten plånbok. Alltså satsar man inte på kulturen, utan gör precis som vanligt och säger bara halva sanningen. Även detta är en del i den borgerliga allians-strategin.

Bertil Dahl (v) Kommunalråd
Birgitta Axelsson (v) Ordf Kultur- och fritidsnämnden
Johnny Petersson (v) Landstingsråd

Dela den här sidan:

Kopiera länk