artikel

Moderaterna har inget förtroende för kommunens verksamhet!

Jan-Ingemar Lundström/Jan R Andersson (m) beklagar i en insändare att den politiska majoriteten (v-s-mp) i Kalmar kommun valt att åter driva Stenbergs kök i kommunal drift. 2002 togs beslutet att köket skulle drivas av ett privat företag.
Vi i vänsterpartiet var emot. Verksamheten vid Stensberg fungerade då mycket bra, personalen hade stor kunskap och erfarenhet och matgästerna var nöjda.

Trots detta beslutades av rent ideologiska skäl att ”privatisera” köket. Ingen av personalen valde att jobba kvar. Nu visar utvärderingen av verksamheten att problemen har varit stora. Många matgäster är inte nöjda och kostnaden är mer än 250.000 kr dyrare än kommunal drift.
Avtalet innebär också att kommunen betalar för portioner som inte behövs. Därför förlängdes inte avtalet. Kommunen kommer att ta sitt ansvar för personalen.

Den nuvarande majoriteten i Kalmar vet hur viktigt det är med ett väl fungerande näringsliv. Därför har flera stora satsningar gjorts för att skapa förutsättningar för fler företag. Detta har gått hand i hand med samarbete med högskola, regionförbund och utbyggnad av den kommunala verksamheten. Moderaterna har ofta varit negativa till arbetet. Vi i vänsterpartiet har också föreslagit en rad åtgärder för att underlätta för mindre företag. Vi kan nämna enklare regelsystem och mindre administration och slopad sjuklönekostnad.

Flera undersökningar visar också på utvecklingskraften i Kalmarsundsregionen och en bra kommunal verksamhet. Mycket återstår naturligtvis att göra. Alldeles för många är arbetslösa. Dock får vi inte topprankning av lobbysektionen inom Svenskt Näringsliv. I deras rankningslista ligger Danderyd, Täby, Solna och Vellinge i topp. Alla dessa kommuner är moderatstyrda. Moderatstyret har avskaffat, privatiserat, slagit sönder och sålt stora delar av de kommunala bolagen och förvaltningarna. I Kalmar har vi valt att utveckla den kommunala verksamhet och inte sålt ut bolag, skola eller förskola. Vi tror på personalen och känner deras stora kunskap och förmåga att bedriva en bra verksamhet. Vi arbetar för fler jobb i Kalmarregionen, men vi tror inte lösningen är att flytta runt jobben genom att slå sönder fungerande kommunal verksamhet. Privata företag bedriver en omfattande verksamhet inom flera områden. Vad gäller kommunens egen verksamhet kan företagen komplettera den och kommunala bolag och förvaltningar köper också en mycket stor mängd tjänster och varor från privata företag. Den offentliga verksamheten och det privata näringslivet behöver varandra. Vi vänder oss kraftigt mot den borgerliga myten om att allt blir bättre och effektivare inom omsorgen, förskolan och skolan om verksamheten blir privat. Detta skapar inte heller några nya jobb, utan är mest en moderat-ideologisk fråga.

Insändaren förvånar oss inte. Moderaterna har i nästan alla budgetförslag i Kalmar kommun krävt utförsäljning av de kommunala bolagen, att 50 personer ska avskedas varje år och kommunens verksamhet ska privatiseras. Vi i vänstern kommer att fortsätta att slåss för att utveckla vår gemensamma välfärd.

Ginn Berggren Eklund (v)
Ledamot i omsorsnämnden
Kerstin Gustafsson (v)
Ersättare i omsorgsnämnden
Bertil Dahl (v)
Kommunalråd

Dela den här sidan:

Kopiera länk