artikel

Konkursen i Bankeryd

Efter de borgerliga partiernas seans i Bankeryd blir skillnaderna i politiken allt mer tydliga.
Två helt olika system och samhällen står emot varandra. Det handlar i grunden om skillnader
i synen på människor. Solidaritet, rättvisa, välfärd och tilltro till människor ställs emot
ökade klyftor i samhället, minskad välfärd, lägre löner och jakt på sjuka, arbetslösa och vanliga
löntagare.

Bankerydsteserna är väldigt tydliga. Skattesänkningar för höginkomsttagare, sänkta ersättningsnivåer för sjuka/arbetslösa och höjda avgifter för a-kassan är några exempel. Moderaterna har alltså lagt fast sin gamla välkända politik i de borgerliga förslagen. Flera
förslag har dessutom visat sig vara ofinansierade. De bygger på naiva förhoppningar om dynamiska effekter.

Vi har hört alltsammans förut! När inte notan går ihop kommer samhället (vi alla tillsammans) att få betala.. I klartext innebär det stora besparingar inom den offentliga sektorn. Verksamheten i
vår kommun och vårt landsting kan inte hålla den höga kvalitet som vi i Vänsterpartiet tillsammans med s och mp gemensamt vill skapa förutsättningar för. Det borgerliga förslaget innebär både en ekonomisk konkurs för den gemensamma välfärden och en personlig social och
ekonomisk konkurs för den enskilde individ som är sjuk eller arbetslös.

Budskapet till väljarna är klart. Det är den sjukes fel att han/hon är sjuk och arbetslösheten beror på den arbetslöse. Om ersättningsnivåerna sänks tillräckligt lågt efter en tid så blir den sjuke frisk och den arbetslöse får ett jobb. Det är detta som kallas för ”borgerlig handpåläggning”. När borgerliga partier lägger detta förslag så visar det också på politisk tankekonkurs.

Som vänsterpartister vet vi att ett rättvist Sverige kräver en rättvis fördelning. Det räcker inte med borgerliga önskedrömmar och blå dunster.

Bertil Dahl (v) Kommunalråd
Birgitta Axelsson (v) Ordf. Kultur- och fritidsnämnden
Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk