artikel

Den svenska regeringen bör fundera!

En tydlig majoritet i Frankrike röstade nej till EU-konstitutionen. Vilka konsekvenser ger det? Vad bör bli följden i Sverige?
Det franska folket har röstat nej till EU:s konstitution. Nu finns det alltså inte längre något förslag att ta ställning till. Alla medlemsländer måste nämligen ge sitt godkännande. Frankrikes klara besked medför antingen att hela fördraget måste förhandlas om eller att ett helt nytt förslag arbetas fram. Båda processerna är långvariga och komplicerade.

Om den svenska riksdagen i det här läget fattar ett beslut är det såväl provokativt som dumt. Det sätter den svenska demokratin ur spel, och det visar på ett förakt för folkets rätt att diskutera och själv ta ställning. Och det är svårt att se anledningen till att man ska fatta beslut om ett ärende som i praktiken inte längre finns.

Den enda rimliga utvecklingen av den nya situation som nu har uppstått är att en folkomröstning utlyses när det finns ett nytt fördrag att ta ställning till. Vi hoppas att regeringen begriper detta och också förstår att det är den europeiska vänsterns och arbetarrörelsens uppfattning som avspeglas i Frankrikes valresultat. I vilken mån dess nuvarande meningsfränder i den här frågan, moderaterna och folkpartiet, bryr sig om det är en långt mer öppen fråga. Kanske är det ändå viktigare att arbetarrörelsen håller ihop.

Birgitta Axelsson och Bertil Dahl
Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk