artikel

Nytt idrottsområde i Lindsdal!

En mångmiljonerssatsning på idrotten i Kalmar måste innehålla ett nytt idrottsområde i Lindsdal. Vänsterpartiet har i flera år drivit frågan. Nu är det dags att sätta spaden i jorden i Fjölebro!
Vänsterpartiet i Kalmar har sedan länge aktivt arbetat för ett nytt idrottsområde med fotbollsplaner i Lindsdal. Lindsdals IF bedriver idag verksamhet utspritt på flera ställen i Lindsdal samt vid bollhallen i Snurrom. Matchplanen Majavallen håller inte korrekta mått och man spelar där sina matcher på dispens. Det är ohållbart i längden.

Föreningen har varit tydlig med sina önskemål. Det är ett samlat idrottsområde man vill ha med möjlighet till expansion och andra aktiviteter än fotboll, och den enda lokalisering som är tänkbar är Fjölebro där marken idag är planlagd för industriändamål. En planändring behövs alltså.

Nu pratas det vitt och brett om satsningar på idrott och ungdomar i Kalmar kommun. Minst 150 miljoner ska investeras under de kommande åren. Vi menar att Lindsdal måste ha högsta prioritet. Föreningens behov har varit kända i över 13 år. Den bedriver en av kommunens största föreningsverksamheter och har såväl ungdoms- som elitspel på både herr- och damsidan. Folkmängden i Lindsdal med omnejd kan jämföras med hela Torsås kommun (ungefär 8000 invånare). Det är kommunens ansvar att ge barn och ungdomar i Lindsdal förutsättningar för hållbara fritidsintressen och fysisk aktivitet. Vad vore då naturligare än att anlägga en fungerande samlad anläggning med korrekta mått där? Samtidigt kan denna anläggning också nyttjas av andra föreningar i norra kommundelen.

Ett alternativ till att bygga nytt vid Fjölebro är att upprusta föreningens nuvarande baracker, uppgradera Majavallen och gräsplanen vid Lindsdalsskolan och lägga konstgräs på dessa två samt att anlägga en ny plan bredvid Majavallen där en hockeyrink idag står. Föreningen ställer sig avvisande till en sådan lösning. Vi kan därför inte heller se att den är genomförbar. Ska det anläggas något nytt ska det fyllas med verksamhet. Det sker inte om inte föreningen är med på noterna. Det vet vi.

Vi stödjer Lindsdals satsning på barn och ungdomar, och vill därför så snabbt som möjligt anlägga ett nytt idrottsområde i Fjölebro med en konstgräsplan och ytterligare minst två gräsplaner samt ny klubbstuga med omklädningsrum. Det måste löna sig för en förening att arbeta seriöst och långsiktigt. Nu är det Lindsdals tur att skörda frukterna, och vårt ansvar att se till att det går vägen.

Birgitta Axelsson, Bertil Dahl och Gert Järkelid
Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk