artikel

Behöver vi ett feministparti?

Självklart behöver Sverige en feministisk politik! Vi har kommit en bit på väg när det handlar om jämställdhet, men vi har lång väg kvar.
Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Så är det inte än. Osakliga och ovärdiga löneskillnader mellan mansdominerade och kvinnodominerade arbeten kvarstår, och kvinnor har ännu inte på långt när tagit plats i de beslutande församlingarna i rätt relation till sin kompetens och sin andel av befolkningen. Våldet mot kvinnor är ytterligare ett uttryck för den patriarkala överordning som systematiskt genomsyrar vårt samhälle. Så visst behövs ett feministparti!

Problemet, eller vi ska naturligtvis kalla det ”det fina i kråksången”, är dock att vi inte behöver starta ett nytt parti. Det feministiska alternativet finns ju redan!

Det feministiska initiativet som presenterades måndagen den 4 april var väntat sedan länge. Det har jäst i de feministiska leden, och att något skulle komma anade vi nog alla. Vi tycker att det är bra att de feministiska frågorna kommer fram på bordet så att de syns. Vårt samhälle har en hel del att skämmas för i sammanhanget. Ska man kunna ge kraft åt en feministisk politik krävs dock att man inte bara lyfter fram orättvisorna utan att man också visar på realistiska insatser för att åtgärda dem. Det är där helhetsperspektivet blir, inte bara viktigt, utan helt avgörande.

En ansvarsfull politik som menar allvar med sina insatser kan inte välja och välja bort vitala delar i de åtgärdsprogram som framförs. Finansieringen är en sådan vital ingrediens. Självklart måste en feministisk politik även behandla skattefrågor, även om de är trista och deprimerande, men det gör ju inte det feministiska initiativet. Därmed faller dess trovärdighet.

Den uppgift som det feministiska initiativet kan ha, och bör ha, är att sätta en blåslampa i häcken på de etablerade partierna. Även vi i Vänsterpartiet har anledning att lägga på ett extra kol i jämställdhetsfrågorna så att det börjar hända något. Vi kan ta det ansvaret. Överlåter vi det åt ett rent feministparti är risken stor både för en borgerlig valseger nästa år och för att jämställdhetsfrågorna än en gång hamnar i skymundan, denna gång pga populism in absurdum. Det tjänar varken samhället i sin helhet eller kvinnorna, som ju utgör en stor del av samhället, på. Låt oss ta utmaningen! Vi har verktygen! Och det är vi som är det helhetliga feministparti vårt samhälle behöver!

Lilian Akthagen, Birgitta Axelsson, Leila ben Larbi Hellvin, Bertil Dahl, Gert Järkelid, Peter Persson och Johnny Petersson

Dela den här sidan:

Kopiera länk