artikel

Diskutera konstmuseets innehåll!

Det pågår en debatt om det ”nya” konstmuseet i Kalmar. Diskussionen handlar mest om
stadsparken är en lämplig plats att bygga på och om hur byggnaden ska utformas. Jag efterlyser den levande debatten om verksamheten i det nya museet.

Låt mig först bara deklarera att jag anser att stadsparken med restaurangen Byttan är en
utmärkt plats för ett konstmuseum. Dock anser jag att det fanns fler bättre förslag till byggnad än den svarta kuben.

Jag tillhör dem som gärna besöker flera av de fina utställningar som konstmuseet erbjuder.
Utställningarna är en viktig del av kulturen i Kalmar, men tyvärr är det sällan som utställningarna ”sticker ut”, väcker debatt eller är en del i samhällsdebatten. I det här fallet kan vi säkert lära lite av t ex Virserums konsthall. Jag tror att både kunskapen och intresset finns för ett konstmuseum som en del i en levande och ifrågasättande samhällsdebatt. Tyvärr verkar det som om dessa krafter, inom och utanför konstmuseet, inte släpps fram.
Likaså får inte barn- och ungdomsverksamheten inte så stort utrymme, även om det har blivit
betydligt bättre under sista året.

Någon kanske tycker att dessa frågor bara angår Kalmar Konstförening. Det är naturligtvis så att en förening har ansvar för och ska besluta om sin verksamhet. Men konstmuseet får ett stort ekonomiskt stöd från bl a Kalmar kommun. Kommunens invånare subventionerar genom det offentliga stödet kraftigt varje besök på konstmuseet. Detta gör att det hos mig som politiker finns förväntningar om ett konstmuseum som lockar stora grupper av människor till sina aktiviteter, en plats för ett kritiskt granskande av vår tid. Ett nytt konstmuseum borde kunna bli en mötesplats för kulturarbetare, samhällsdebattörer och regionens invånare.
Därför måste samarbetet öka mellan Konstförening och t ex olika föreningar, kulturarbetare och kommunen/regionen. Det är inte bara byggnaden som ska ”sticka ut”, helt avgörande är vilken verksamhet som ska bedrivas.

Kalmar kommun har redan beslutat om ett investeringsstöd till ett nytt konstmuseum med cirka 20 miljoner. Dessutom finns pengar från andra håll med cirka 5 miljoner (bl a Boverket). Förutsättningen för det nya konstmuseet var att budgeten skulle hållas. Ytterligare pengar finns inte beslutade i den kommunala budgeten. Det får inte bli så att nya pengar till konstmuseet tas från den satsning på ungdoms- och föreningsanläggningar som vi (majoriteten s-v-mp) planerar från 2006 och framåt. För mig är föreningssatsningen prioriterad framför ytterligare stora investeringar i konstmuseet.

Bertil Dahl (v)
Kommunalråd Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk