artikel

Våld mot kvinnor – Vad gör vi?

Kvinnor är också människor. De som blir utsatta för våld är det inte lika länge. Hur länge ska vi behöva vänta på att myndigheterna ska ta sitt fulla ansvar och på att fler män reagerar?
Kvinnor utsätts för våld. Det vet vi. Det sker inte bara ute på gatan och på krogen, utan också, och till och med oftare, i hemmets trygga vrå. Det är männen som slår, naturligtvis ibland berusade besvikna småpojkar i vuxenkroppar, men förfärande ofta handlar det om alldeles vanliga välanpassade män som ser det som sin rätt att använda våld mot sin partner.

Våldet mot kvinnor är en del av den samhällsordning som systematiskt diskriminerar kvinnor. Kvinnor har lägre löner, mindre handlingsutrymme, mindre frihet och mindre makt. Vi kan utan att överdriva beskriva mäns våld mot kvinnor genom att använda det slitna uttrycket ”Att slå den som redan ligger”. Är detta värdigt ett modernt samhälle?

Nej, naturligtvis inte. Nu är det dags att gå från snack till verkstad. Hur mycket resurser lägger vårt samhälle på att förebygga mäns våld mot kvinnor? Hur mycket kostar våldet vår samhällsekonomi? Vilket stöd får de drabbade kvinnorna? De två första frågorna väntar på svar, men den tredje kan lätt besvaras. Kvinnor hänvisas i de allra flesta fall till ideellt arbetande kvinnojourer.

Kvinnojourerna gör ett fantastiskt arbete, men de finns inte i alla kommuner. De lever till stora delar på kommunala bidrag. I många fall får de bidrag som ligger på samma nivå som den lokala roddklubben. Detta är inte värdigt. Staten har ett ansvar för att skydda sina medborgare och garantera allas mänskliga rättigheter. Likaså har självklart kommunerna ett ansvar för sina innevånare. När det gäller att skydda kvinnor från mäns våld tar idag ingen myndighet sitt fulla ansvar.

Vänsterpartiet har i många år motionerat om att en samhällsekonomisk analys av mäns våld mot kvinnor ska genomföras. Vi kräver dessutom att staten ska ta det finansiella huvudansvaret för att garantera kvinnojourernas verksamhet. Det är hög tid att göra något nu!

Detta är bara några av de åtgärder som måste genomföras på kort sikt för att minska mäns våld mot kvinnor. Utöver detta måste det förebyggande arbetet utvecklas, och där krävs det samhällelig förändring. Det är där ideologin behövs. En kvinnokamp utan klassperspektiv är ensidig och verkningslös Även kvinnor är människor och samhällsmedlemmar. Även kvinnor berörs av samhälleliga orättvisor beroende av klass. Kvinnorna i de lägre samhällsklasserna befinner sig allra lägst ner på stegen och får betala allra mest för såväl den patriarkala som den kapitalistiska (o)ordningen. Vi måste våga ta båda kamperna på en och samma gång om vi ska komma någonstans med de snedvridna förhållanden som utgör grogrunden för mäns våld mot kvinnor.

Birgitta Axelsson
Politisk sekreterare
Vänsterpartiet Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk