artikel

Vi måste respektera våra olikheter!

Vi slår vakt om religions-, yttrande- och åsiktsfriheten i vårt land. De är grundläggande rättighetslagar som är oerhört viktiga i ett demokratiskt samhälle. Utan dem blir demokratin en omöjlighet. Demokrati kräver frihet.
Min frihet är viktig, och den ska vara stor. Den har dock sin begränsning, kanske inte främst tack vare lagstiftning utan tack vare den grundläggande respekt som vi alla bör känna inför våra medmänniskor och den hänsyn som i sig är en rättighet att bli visad. När min frihet, eller mitt behov av att synas och höras, gör så att någon annans frihet blir beskuren, så har jag passerat en kritisk gräns. Denna gräns har pingstpastorn Åke Green överskridit med flera kilometer.

Pastorn Green predikade ”sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren. Inte heller djuren går fria för människans sexuella behov och den brand som är tänd i en människa utan till och med det kan man ägna sig åt.” Detta är en grov och medveten kränkning mot människor med annan sexuell läggning än den heterosexuella. Denna hetskampanj mot människors fria kärlek får stöd av de mest reaktionära krafterna i samhället som den kristna högern och vissa nazistiska organisationer.

Green ville uppenbarligen väcka debatt, och där har han i ett avseende lyckats. Han har medvetet spritt sin predikan i media. Avsikten var att synas och höras så mycket som möjligt, och han vill nu diskutera olika lagar och ställa dem mot varandra. Det kan finnas anledning till det, men det är en diskussion med ett begränsat intresse. Med sunt förnuft i bagaget är det just inget stort problem. Vad som är viktigare och tydligen långt svårare är att vi på allvar måste ta itu med vår attityd till varandra och vår respekt för våra inbördes olikheter. Vi har kommit en bit på väg, men vi har långt kvar att gå innan vi kan säga att vi behandlar alla i vårt samhälle lika.

Vi respekterar Greens tro, och försvarar hans rätt att ha den. När han hävdar att denna tro ger honom rätt att kränka andra och bedriva hetskampanjer gör han ett stort fel. Det handlar inte om demokratiskt stiftade lagar som står i konflikt, pastor Green, utan om kärlek till vår nästa. Det är, vill vi nog ändå påstå, ett viktigare budskap i den kristna tron än uppmaningen att fördöma homosexuella bröders och systrars sätt att leva. Påbudet att älska sin nästa som sig själv kan knappast vara beroende av vilken sexuell läggning han eller hon har och inte heller av vad vi anser om den.

Birgitta Axelsson och Bertil Dahl
Vänsterpartiet, Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk