artikel

En budget för framtiden!

Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyckades till slut nå en överenskommelse om budgeten för 2005. Jobb, välfärd, trygghet och miljö står i centrum.
Arbetslösheten var i juli 2004 den högsta på tio år. Vid hög arbetslöshet får kommuner och landsting minskade skatteintäkter samtidigt som stödet till arbetslösa ökar. Detta gör att besparingar måste genomföras, och besparingar leder i sin tur till uppsägningar, vilket ger ytterligare en ökning av antalet arbetslösa. Det är en ond cirkel som är svår att ta sig ur.

Vänsterpartiet gick därför in i arbetet med föresatsen att sätta jobben främst, och vi lyckades. Våra insatser gör skillnad! Med ett generellt tillfälligt sysselsättningsstöd under åren 2004-2006 ges kommunerna möjlighet att behålla och anställa personal i skolan, vården och omsorgen. För Kalmar kommuns del innebär det 7 miljoner år 2004, 30 miljoner 2005 och 35 miljoner 2006. Från och med 2007 höjs det generella statsbidraget. Det ger den offentliga sektorn andrum att återhämta och utveckla sig efter nedskärningar och besparingar.

Med en sådan åtgärd kan vi både se till att kommuner och landsting kan ge människor möjlighet till arbete, vilket i sig är livskvalitetshöjande för dem det berör, men vi kan också höja kvaliteten på själva verksamheten, något som är svårt inom ramen för de egna resurserna idag. Sett ur den synvinkeln gör resurserna gott på åtminstone två sätt samtidigt!

Med ökade satsningar på jobb och minskad arbetslöshet kan vi garantera välfärden och tryggheten och vi kan också skapa utrymme för en hållbar miljöpolitik. Det är Vänsterpartiets fasta övertygelse. Budgetuppgörelsen ger hopp om en gynnsam framtid!

Birgitta Axelsson, politisk sekreterare
Bertil Dahl, kommunalråd
Lennart Beijer, riksdagsman
Vänsterpartiet Kalmar län

Dela den här sidan:

Kopiera länk