artikel

Ta inte makten från folket!

Den brittiska regeringen har beslutat sig för att anordna en folkomröstning om EUs nya konstitution. Danmark, Irland, Nederländerna och Luxemburg har i praktiken också bestämt sig.
I Frankrike pågår en intensiv debatt. I de nya medlemsländerna finns också krav på folkomröstning. Vi är många som inser att länderna, och speciellt de små, förlorar makt och inflytande med den nya överstatliga grundlagen.

Konstitutionsförslaget går mycket långt. Det för oss bort från den lokala demokratin och det nationella inflytandet. Vår egen grundlag ställs åt sidan och vi får en ny, utformad och bestämd av EU. De stora ländernas makt ökas på bekostnad av de mindres. En militär allians skapas med ett gemensamt försvar. Vi får gemensam flagga, nationaldag och nationalsång. Vi kommer allt närmare ett Europas Förenta Stater. Och vi vet av historien att om makten väl har dragits från nationen till EU så blir den kvar där. De beslut där makt har förts tillbaka från EU till medlemsländerna är mycket lätt räknade.

Vänsterpartiet arbetar för en folkomröstning även i Sverige. Vi vill demokratisera EU, inte centralisera. Vi vill att den misslyckade EMU-politiken omprövas. Vi vill överordna miljöreglerna, de fackliga rättigheterna och konsumentskyddet den fria marknaden istället för tvärtom. Men, ska vi nå dit så måste konstitutionen först avvisas.

Den socialdemokratiska regeringen vägrar att gå med på en folkomröstning. De vet att väljarna är betydligt mer EU-kritiska än riksdagen. Det visar inte minst förra årets EMU-omröstning. I själva verket vågar inte socialdemokraterna och den borgerliga fyrklövern låta ”all makt utgå från folket” i den här frågan eftersom de vet att risken är stor att de förlorar. Men de spelar ett högt spel. Om väljarna körs över i en så genomgripande fråga riskerar tilltron till politikerna att drastiskt minska (och den är ju redan idag rejält naggad i kanten). Vi vet att vi inte har råd med det om vi vill behålla vår representativa demokrati.

Valet till EU-parlamentet i juni blir i praktiken en informell folkomröstning mellan ja- och nejpartierna. En röst på Vänsterpartiet den 13 juni är en röst FÖR folkomröstning om EUs konstitution. Makten ska utgå från folket, precis som det står i vår grundlag. Vi tror att folket skall, kan och vill bestämma. Beslut som berör oss alla ska inte fattas ovanför våra huvuden utan att folket, dvs vi, får säga vad vi tycker. Och det är vi tydliga med.

Birgitta Axelsson, Johnny Petersson och Peter Persson
Vänsterpartiet, Kalmar

Dela den här sidan:

Kopiera länk